INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Yahya KADIOĞLU  
GERZE (SİNOP) ÖRNEĞİNDE KLİMATİK YETERSİZLİKLERİN SERACILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DAİR BİR İNCELEME
Sayı 61, Pp,3027-3032

A SURVEY OF THE EFFECTS OF CLIMATIC DEFICIENCIES ON GREENHOUSE PRODUCTION IN A SAMPLE FROM GERZE (SİNOP)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2138
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuğba YILDIZ & Bahar TÜRK  
DENEYİM, KİŞİLİK VE AŞKIN KAHVE EVLERİNE YÖNELİK SADAKAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Sayı 61, Pp,3033-3041

EXPERIENCE, PERSONALITY, AND LOVE EFFECT ON LOYALTY FOR COFFEE HOUSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2123
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bahadır GÜLBAHAR  
A CONTENT ANALYSIS OF KEYWORDS USED IN ARTICLES WHICH SCHOOL PRINCIPALS ARE PARTICIPATED OR SUBJECTED: ULAKBIM TR INDEX SAMPLE
Sayı 61, Pp,3042-3062

OKUL MÜDÜRLERİNİN KATILIMCI OLDUĞU VEYA KONU EDİLDİĞİ MAKALELERDE KULLANILAN ANAHTAR KELİMELERİN İÇERİK ANALİZİ: ULAKBİM TR İNDEKSİ ÖRNEKLEMİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2131
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rasim SOYLU  
MİLLİ VE MANEVİ BİR DEĞER OLARAK ESTETİK
Sayı 61, Pp,3063-3071

AESTHETIC AS A NATIONAL AND MORAL VALUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2139
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Didem DÖĞER & Ilgım KILIÇ TAPU  
KEMAN EĞİTİMİNDE MİKRO ÖĞRETİM YÖNTEMİNE DAYALI UYGULAMALARIN ÖĞRENCİ PERFORMANSINA ETKİSİ
Sayı 61, Pp,3072-3084

THE EFFECT OF THE MICRO-TEACHING METHOD BASED APPLICATIONS TO THE STUDENT PERFORMANCE IN THE VIOLIN EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2140
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Faruk ŞARKBAY & Murat BAŞAL  
ACİL SERVİS ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ
Sayı 61, Pp,3085-3096

JOB SATISFACTION AND PATIENT SATISFACTION OF EMERGENCY SERVICE EMPLOYEES: THE CASE OF PRIVATE HOSPITAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2141
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU ; Mustafa OF & Magsud MİRZAYEV  
AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İŞ TATMİNİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Sayı 61, Pp,3097-3108

COMPARISON OF ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE STAFF JOB SATISFACTION RESULTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2078
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zafer KUYRUKÇU  
YEREL KÜLTÜR-ÇAĞDAŞ MİMARLIK İLİŞKİSİNİN AĞA HAN MİMARLIK ÖDÜLLÜ FİLİSTİN MÜZESİ ÜZERİNDEN OKUNMASI
Sayı 61, Pp,3109-3116

EXAMINATION OF THE RELATION BETWEEN LOCAL CULTURE-CONTEMPORARY ARCHITECTURE ON THE AGA KHAN FOR ARCHITECTURE AWARD-WINNING PALESTINIAN MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2136
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI  
ISLIK ÇALAN OKLAR VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 61, Pp,3117-3122

AN EVALUATION ON THE WHISTLING ARROWS AND THEIR FUNCTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2137
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alaattin UCA & Berrin Nurcan ÇAKIR  
TÜRKİYE’DE ORDU - SİYASET İLİŞKİSİ VE SAİD NURSİ’NİN MEZARININ NAKLEDİLMESİ
Sayı 61, Pp,3123-3139

MILITARY-POLITICAL RELATIONS IN TURKEY AND THE TRANSPORTATION OF SAID NURSI'S GRAVE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2143
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mansur Beştaş & Uğur YAVUZ  
SOSYAL MEDYADA HABER POPÜLERLİĞİNİN TAHMİNİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ
Sayı 61, Pp,3140-3155

ESTIMATING NEWS POPULARITY IN SOCIAL MEDIA: LITERATURE REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2144
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Safa ACAR  
20 YILDIR KAR AÇIKLAYAN FİRMALARIN MİSYON İFADELERİ İLE KARLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 61, Pp,3156-3164

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MISSION STATEMENTS AND PROFITABILITY OF THE COMPANIES THAT HAVE ANNOUNCED PROFITS FOR 20 YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2121
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşe Özlem AKDENİZ & Hüseyin Bülent AKDENİZ  
BAROK DÖNEMİ BESTECİLERİNDEN ARCANGELO CORELLİ’NİN OP.5 NO 12 “LA FOLİA” ADLI ESERİNİN KEMAN PARTİSİNİN İNCELENMESİ
Sayı 61, Pp,3165-3179

STUDY OF THE VIOLIN PARTY OF ARCANGELO CORELLI, ONE OF THE BAROK PERIOD COMPOSERS, NAMED OP. 5 NO. 12 “LA FOLIA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2145
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şebnem ASLAN ; Demet AKARÇAY ULUTAŞ & Şerife GÜZEL  
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK, YÖNETİCİ DESTEĞİ, İLETİŞİM, İŞ YERİNDE İYİLİK HALİ VE ÖRGÜTSEL PARANOYA İLİŞKİLERİ
Sayı 61, Pp,3180-3195

THE RELATIONSHIPS BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, SUPERVISOR SUPPORT, COMMUNICATION, WELLBEING AT WORK AND ORGANIZATIONAL PARANOIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2116
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nurullah AGİTOĞLU  
DÜNYA HAYATINI DEĞERLENDİRME BAĞLAMINDA TİCARET: HADİSLER IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 61, Pp,3196-3201

TRADE-IN THE CONTEXT OF EVALUATING THE WORLD LIFE: AN EVALUATION IN THE LIGHT OF HADITHS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2134
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hülya BOYDAŞ HAZAR  
ENTEGRE RAPORLAMA VE ENTEGRE RAPORLARIN DENETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Sayı 61, Pp,3202-3212

INTEGRATED REPORTING AND CURRENT APPROACHES IN AUDITING INTEGRATED REPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2135
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Selma AYHAN  
LORD CURZON’UN YAKIN DOĞU KONFERANSI HAKKINDA İNGİLTERE LORDLAR KAMARASI’NDA YAPTIĞI KONUŞMA
Sayı 61, Pp,3213-3222

LORD CURZON'S SPEECH IN THE HOUSE OF LORDS OF GREAT BRITAIN ON THE NEAR EAST CONFERENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2095
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İdiris DEMİREL & İsa Akalın  
DİNΗHIRİSTİYANÎ ALANDAN LÂDİNΗSEKÜLER ALANA BİLİMİN SİYASAL FELSEFE VE HAYATA ETKİLERİ
Sayı 61, Pp,3223-3233

EFFECTS OF SCIENCE TO POLITICAL PHILOSOPHY AND LIFE FROM RELIGIOUS — CHRISTIAN FIELD TO NON-RELIGIOUS — SECULAR FIELD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2149
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Nadir ACET Maia MESKHIDZE  
GÜRCÜ DİLİNİN KISA TARİHÇESİ
Sayı 61, Pp,3234-3242

A BRIEF OF HISTORY OF GEORGIAN LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2146
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin Ali ŞAHİN & Emine ŞAHİN  
TÜRKİYE SELÇUKLULARI ZAMANINDA ANADOLU’DA İSLAMİYET’İN VE TÜRKLÜĞÜN YAYILMASINDA AHİLİĞİN ROLÜ VE ÖNEMİ
Sayı 61, Pp,3243-3249

THE ROLE AND IMPORTANCE OF AHIS IN THE EXPANSION OF ISLAM AND TURKISHNESS IN ANATOLIA DURING THE ANATOLIAN SELJUKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2147
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

HASAN AKSOY  
AN OVERVIEW OF THE COSMOLOGICAL DIMENSION OF THE UNIVERSE IN TURKS
Sayı 61, Pp,3250-3257

AN OVERVIEW OF THE COSMOLOGICAL DIMENSION OF THE UNIVERSE IN TURKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2142
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hale Nur GÜLER  
İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞANLARINDAN BEKLENEN MESLEKİ VE KİŞİSEL NİTELİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 61, Pp,3258-3265

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE PROFESSIONAL AND PERSONAL QUALITIES EXPECTED FROM HUMAN RESOURCES EMPLOYEES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2154
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülseren MUTLU  
ANTİKÇAĞ’DA ÜZÜM / ŞARABIN HALK TIBBINDA KULLANIMI
Sayı 61, Pp,3266-3276

THE USE OF GRAPE / WINE IN FOLK MEDICINE IN THE ANCIENT TIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2155
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevilay KONYA  
İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR TARAMASI
Sayı 61, Pp,3277-3284

A LITERATURE REVIEW ON THE RELATIONSHIP OF EXPORT AND ECONOMIC GROWTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2157
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İSMAİL KILIÇASLAN & Mustafa OF  
KOCAELI VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ONLINE SHOPPING EXPERIENCES
Sayı 61, Pp,3285-3296

KOCAELI VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ONLINE SHOPPING EXPERIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2217
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevinc SOYOCAK ÖZALP  
KÜRESELE KARŞI YEREL: YAVAŞ KENT YAKLAŞIMI
Sayı 61, Pp,3297-3303

THE LOCAL AGAINST THE GLOBAL: CITTASLOW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2150
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İ. Kahraman ARSLAN & Oğuzkan ŞATIROĞLU  
MENŞE ÜLKE VE PAZARLAMA KARMASININ ALGILANAN KALİTE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ALMANYA BEYAZ EŞYA PAZARINDA BİR ARAŞTIRMA
Sayı 61, Pp,3304-3319

COUNTRY OF ORIGIN AND MARKETING MIX EFFECT OVER THE PERCEIVED QUALITY: A STUDY IN REGARDING WHITE GOODS MARKET IN GERMANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2148
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Cuma ERCAN & Soner KÜNÇ  
COVID-19 NEDENİYLE ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN UZAKTAN EĞİTİME ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ
Sayı 61, Pp,3320-3329

STUDENTS' PERSPECTIVE ON DISTANCE EDUCATION PROVIDED AT UNIVERSITIES DUE TO COVID-19: THE EXAMPLE OF GAZİANTEP UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2159
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış DEMİR ; Asiye YÜKSEL & Aykut TOSUN  
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 61, Pp,3330-3335

DETERMINING THE DIGITAL LITERACY LEVELS OF PRIVATE SECURITY AND PROTECTION PROGRAM STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2214
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mukaddam ELABADİŞ  
KÖKTENDİNCİLERİN METNİ VE İBADETTEKİ UYGULAMALARI
Sayı 61, Pp,3336-3348

AL NUS AND ITS APPLICATIONS IN WORSHIPS TO FUNDEMENTALISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2224
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa OF & İsmail KILIÇASLAN  
İLETİŞİMİN SOSYAL HAYATTAKİ YANSIMALARI BEDEN DİLİ VE RENKLER
Sayı 61, Pp,3349-3361

REFLECTIONS OF COMMUNICATION ON SOCIAL LIFE BODY LANGUAGE AND COLORS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2222
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |