INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Halil İbrahim YAVUZ & Ayşe YAVUZ  
ÖRGÜTSEL SİNİZM: TÜRKİYE'DE 2014-2020 YILLARI ARASINDAKİ ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 62, Pp,3362-3372

ORGANIZATIONAL CYNICISM: A REVIEW OF STUDIES IN TURKEY FROM 2014 TO 2020
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2160
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burak GÜRER  
ORYANTİRİNG SPORU YAPAN GENÇLERİN SERBEST ZAMAN MOTİVASYONLARININ İNCELENMESİ
Sayı 62, Pp,3373-3379

INVESTIGATION OF LEISURE TIME MOTIVATIONS OF YOUNG PEOPLE ENGAGED IN ORIENTEERING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2200
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çağlar BAKIOĞLU & M. Kayhan KURTULDU  
PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN PİYANODA ESER ANALİZİ BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 62, Pp,3380-3386

INVESTIGATION OF PIANO STUDENTS' WORK ANALYSIS SKILLS IN PIANO ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2195
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Salih YEŞİL ; H. Mustafa PAKSOY & H. Beyza PAKSOY  
BİR TOPLUMSAL DUYARLILIK DAVRANIŞI OLARAK SOSYAL GİRİŞİMCİLİK
Sayı 62, Pp,3387-3398

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A SOCIAL AWARENESS BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2227
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Didem YAYAN  
PATRICK SUSKIND’İN “DERİNLİK BASKISI” VE ORHAN KEMAL’İN “BİR ÖLÜYE DAİR” ADLI HİKAYELERİNDE İNTİHAR VE İNTİHARIN ARDINDAN TOPLUMSAL BAKIŞ
Sayı 62, Pp,3399-3405

SUICIDE AND SOCIAL ATTITUDE AFTER SUICIDE IN THE STORIES "DEPTH WISH" BY PATRICK SUSKIND AND "ABOUT A DEAD" BY ORHAN KEMAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2161
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İSMAİL KILIÇASLAN & Mustafa OF  
MARKA BAĞIMLILIĞI KAPSAMINDA APPLE - IPHONE ÜRÜNÜNÜN İNCELENMESİ
Sayı 62, Pp,3406-3419

APPLE IN THE SCOPE OF BRAND ADDICTION - IPHONE PRODUCT REVIEW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2219
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vuslat Oğuz ATICI & Ayşe KURTAY  
TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİNDE DUYU EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
Sayı 62, Pp,3420-3427

INVESTIGATION OF POSTGRADUATE THESES IN PRESCHOOL SENSE TRAINING IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2203
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayvaz MORKOÇ  
EĞİTİMCİ VE EDEBİYATÇI KİMLİĞİYLE SULTAN MECİT GENİZADE
Sayı 62, Pp,3428-3437

WITH THE IDENTITY OF EDUCATOR AND WRITTER SULTAN MECİT GENİZADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2185
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali BİRVURAL  
1850-1900 DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLETİ’NDE FAİZ ORANLARININ GELİŞİMİ
Sayı 62, Pp,3438-3448

DEVELOPMENT OF INTEREST RATES IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE PERIOD 1850-1900
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2192
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emine KARABACAK KÜNDEM & İmge ALPAY  
YENİDEN YAZILAN BİR MİT: BABA YAGA’NIN YUMURTASI
Sayı 62, Pp,3449-3455

REWRITING OF THE MYTH “BABA YAGA” IN NOVEL NAMED “BABA YAGA LAID AN EGG”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2193
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ercan KESER & Nefise TUNÇ  
MATERYALİZMİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE STATÜ TÜKETİMİN ARACILIK ETKİSİ
Sayı 62, Pp,3456-3469

THE MEDIATING ROLE OF STATUS CONSUMPTION ON THE IMPACT OF MATERIALISM ON IMPULSE BUYING BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2205
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ata DEMİR  
HANGİ ADALET, KİME GÖRE NEYE GÖRE?
Sayı 62, Pp,3470-3486

WHICH JUSTICE TO WHOM?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2196
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özüm KOŞAR & Mehmet YILMAZ  
MATEMATİK GÜZELLİK: SAYILARLA KURULAN İDEAL
Sayı 62, Pp,3487-3502

MATHEMATICAL BEAUTY: THE IDEAL ESTABLISHED BY NUMBERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2180
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet VURAL  
EFFECT OF KNEE ISOKINETIC MEASUREMENT WITH DIFFERENT ANGULAR VELOCITIES ON ISOKINETICS H/Q RATIOS
Sayı 62, Pp,3503-3507

EFFECT OF KNEE ISOKINETIC MEASUREMENT WITH DIFFERENT ANGULAR VELOCITIES ON ISOKINETICS H/Q RATIO
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2231
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali KAHRAMANOĞLU  
BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTALARI FONLARININ EKONOMİK ETKİLERİ
Sayı 62, Pp,3508-3516

ECONOMIC EFFECTS OF INDIVIDUAL PENSION INSURANCE FUNDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2207
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa OF & İsmail KILIÇASLAN  
YÖNETİM DÜŞÜNCESİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Sayı 62, Pp,3517-3527

HISTORICAL DEVELOPMENT OF MANAGEMENT THOUGHT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2234
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seda ÖZER & Cenk AKAY  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME VE YABANCILAŞMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 62, Pp,3528-3542

EXAMINING THE ACADEMIC PROCRASTINATION AND ALIENATION LEVELS OF PRE-SERVICE TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2186
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mukaddam ELABADİŞ  
KÖKTENDİNCİLER VE İBADETTEKİ UYGULAMALARI
Sayı 62, Pp,3543-3558

AL ZAHIR AND ITS APPLICATIONS IN WORSHIPS TO FUNDAMENTLISTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2225
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan ÖZTÜRK & Çetin Murat HAZAR  
CAMERON VE QUINN’İN REKABETÇİ DEĞERLER MODELİ KAPSAMINDA KURUM KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ
Sayı 62, Pp,3559-3568

THE EFFECT OF CORPORATE CULTURE ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN THE SCOPE OF CAMERON AND QUINN’S COMPETITIVE VALUES MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2202
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bahadır GÜLBAHAR & Özgür İLANBEY  
ÖĞRETMENLERİN OKUL MÜDÜRÜ DESTEĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 62, Pp,3569-3579

TEACHERS 'VIEWS ABOUT SCHOOL PRINCIPAL SUPPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2191
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Buse KIZILIRMAK & Şükriye İNAN ÇALAPKULU  
ALTERNATİF FOTOĞRAF BASKI TEKNİKLERİNDEN CYANOTYPE’IN DENEYSEL BASKIRESİMDE KULLANILABİLİRLİĞİ
Sayı 62, Pp,3580-3593

THE USABILITY OF CYANOTYPE AN ALTERNATIVE PHOTO PRINTING TECHNIQUES IN EXPERIMENTAL PRINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2189
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nuriye Ebru YILDIZ  
ÜNİVERSİTE YERLEŞKELERİNDE EKOLOJİK PEYZAJ TASARIMI: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Sayı 62, Pp,3594-3604

ECOLOGICAL LANDSCAPE DESIGN IN UNIVERSITY CAMPUSES: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR UNIVERSITY CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2183
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zehra BURDUR KURT & Mümin ESER  
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMİ
Sayı 62, Pp,3605-3614

OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS VIOLENCE TENDENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2188
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şükrü GÜVEN  
GELİŞEN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER PENCERESİNDEN BAKMAK
Sayı 62, Pp,3615-3619

LOOKING FROM THE PERSPECTIVE OF PUBLIC RELATIONS TO DEVELOPING COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2194
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tuncay ÖKTEM ; Onur ŞİPAL; Murat KUL & Ahmet Naci DİLEK  
OLİMPİYAT OYUNLARINA KATILMAYA ADAY BOKSÖRLERİN COVID-19 KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 62, Pp,3620-3627

EXAMINING THE COVID-19 ANXIETY LEVELS OF BOXERS CANDIDATE TO ATTEND THE OLYMPIC GAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2210
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Memiş KARAER  
TÜRKİYE’DE VERGİ AFLARININ VERGİ UYUMU VE ADALETİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 62, Pp,3628-3634

A RESEARCH ON THE EFFECTS OF TAX AMNESTIES ON TAX COMPLIANCE AND JUSTICE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2243
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Umut Turgut YILDIRIM & Canan KATILMIŞ  
TÜRKİYE’DE SİYASET-EKONOMİ İLİŞKİSİ: DEVLETÇİ EKONOMİ ANLAYIŞI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 62, Pp,3635-3650

THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICS AND ECONOMY IN TURKEY FROM THE PERSPECTIVE OF STATIST ECONOMY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2198
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İsmail Cem FERİDUNOĞLU  
SİYASETİN FİNANSMANI SÜRECİNDE HAZİNE YARDIMI ÇOK SESLİLİĞİ DESTEKLİYOR MU?
Sayı 62, Pp,3651-3660

DOES TREASURY AID SUPPORT POLYPHONY IN THE FINANCING PROCESS OF POLITICS?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2171
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Erdal KARA  
HEDONİK TÜKETİMİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
Sayı 62, Pp,3661-3669

EFFECT OF HEDONIC CONSUMPTION ON UNPLANNED PURCHASING BEHAVIOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2184
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülbin Çetinkale DEMİRKAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIĞININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ
Sayı 62, Pp,3670-3687

DETERMINING THE ENVIRONMENTAL AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO THEIR DEMOGRAPHIC FEATURES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2236
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |