INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2020
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Burak GÜRER & Gül Senem BARDAKÇI  
AN INVESTIGATION ON THE PARTICIPATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN SOCIAL ACTIVITIES AND THEIR PERCEPTIONS OF LEISURE TIME
Sayı 64, Pp,3991-3998

AN INVESTIGATION ON THE PARTICIPATION OF UNIVERSITY STUDENTS IN SOCIAL ACTIVITIES AND THEIR PERCEPTIONS OF LEISURE TIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2268
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan HACICAFEROĞLU  
FARKLI İLLERDE ÖĞRENİM GÖREN SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
Sayı 64, Pp,3999-4004

EXAMINING THE ATTITUDES OF SPORTS HIGH SCHOOL STUDENTS STUDYING IN DIFFERENT PROVINCES TOWARDS THE TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2158
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abuzer KALYON  
FUZÛLÎ’NİN ŞİİRLERİNDE SEYREDEN GÖNÜL KUŞLARI
Sayı 64, Pp,4005-4012

THE BIRDS OF HEART SAILING IN THE POEMS OF FUZULI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2239
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat AYGEN  
SELF-DETERMİNASYON VE TERÖRİZM: PKK TERÖR ÖRGÜTÜ
Sayı 64, Pp,4013-4025

SELF-DETERMINATION AND TERRORISM: PKK TERRORIST ORGANIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2182
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ecem TORAMAN & Fethi KAYALAR  
PANDEMİ SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 64, Pp,4026-4033

INVESTIGATION OF STUDENTS' VIEWS ON DISTANCE EDUCATION DURING THE PANDEMIC PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2228
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer GÜNGÖR  
KİMYA SEKTÖRÜNDE GÜVENLİK KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ
Sayı 64, Pp,4034-4038

THE IMPORTANCE OF SAFETY CULTURE IN THE CHEMICAL SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2235
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep Gözde KOZLU  
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL’İN “BEYAZ ŞEMSİYE” HİKÂYESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Sayı 64, Pp,4039-4045

AN ANALYSIS ON “BEYAZ ŞEMSİYE” STORY WRITTEN BY HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2274
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice AY & Berat AKINCI  
TÜRKİYE’DE İKLİM SİYASETİ
Sayı 64, Pp,4046-4072

POLITICAL CLIMATE IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2258
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şebnem ERTAŞ BEŞİR ; İrem BEKAR & Ayşegül DURUKAN  
100. YILDA ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MIMARLIĞININ ‘İÇ’SELLEŞTİRİLMESİ: SEYFİ ARKAN VE FLORYA ATATÜRK KÖŞKÜ
Sayı 64, Pp,4073-4083

INTERIORIZATION OF EARLY REPUBLICAN ARCHITECTURE IN THE 100TH YEAR: SEYFİ ARKAN AND FLORYA ATATURK KOSKU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2218
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih MANGIR  
PREDICTING THE SPREAD OF COVID-19 PANDEMIC IN TURKEY WITH S.I.R. MODEL
Sayı 64, Pp,4084-4090

PREDICTING THE SPREAD OF COVID-19 PANDEMIC IN TURKEY WITH S.I.R. MODEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2260
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |