INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Didem GÜVEN  
KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER
Sayı 66, Pp,284-300

COMPREHENSIVE SEXUALITY EDUCATION AND INDIVIDUALS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2299
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dinçer ÖZTÜRK  
MEHMED VECİHİ EFENDİ’NİN “HARABE” ROMANININ TAHLİLİ
Sayı 66, Pp,301-315

ANALYSIS OF MEHMED VECİHİ EFENDİ’S “HARABE” NOVEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2303
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nurullah GÜLERYÜZ  
ROMAN UNSURLARINDA 'KARAKTER'
Sayı 66, Pp,316-321

'CHARACTER' IN NOVEL ELEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2316
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özgür GEDİKLİ  
ERDEM BAYAZIT’IN SÖYLEŞİLERİ
Sayı 66, Pp,322-335

INTERVIEWS OF ERDEM BAYAZIT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2295
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Refik Can KILINÇ  
1917 YILI ÖNCESİ LEV TROÇKİ
Sayı 66, Pp,336-342

LEV TROÇKİ BEFORE 1917
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2302
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Adem KUTLU & Muammer NURLU  
DİL ÖĞRETİMİNDE METİN UYARLAMA: PEYAMİ SAFA’NIN MİŞON’UN DEFİNESİ ÖYKÜSÜNÜN A2 SEVİYESİNE UYARLANMASI
Sayı 66, Pp,343-355

TEXT ADAPTATION IN FOREIGN-LANGUAGE TEACHING: ADAPTATION OF PEYAMİ SAFA’S MİŞON’S TREASURE TO LEVEL A2
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2307
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim Halil YAPRAK  
KELİME OLUŞTURMAYA DAYALI SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Sayı 66, Pp,356-363

STUDENT OPINIONS ON VOCABULARY TEACHING CONCERNING WORD FORMATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2304
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yavuz AKYILDIZ  
GERÇEK-SONRASI PARAZİTLER
Sayı 66, Pp,364-376

POST-TRUTH PARASITES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2296
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nur Hilal ELKILIÇ & Turan Özgür GÜNGÖR  
ELİF KARAKAŞ’IN LANETLİ GENLER (1995) ADLI ESERİNDE GOTİK İMGELER
Sayı 66, Pp,377-387

GOTHIC IMAGES IN ELIF KARAKAŞ’S WORK LANETLI GENLER (THE CURSED GENES, 1995)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2297
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan PALABIYIK  
EVALUATION OF SMALL SCALE CITY PARKS BASED ON ECOLOGICAL DESIGN CRITERIA
Sayı 66, Pp,388-399

EVALUATION OF SMALL SCALE CITY PARKS BASED ON ECOLOGICAL DESIGN CRITERIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2317
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emek Aslı CİNEL  
GELECEKTE DÜNYAYI GELİŞMİŞ EKONOMİLER Mİ YÜKSELEN EKONOMİLER Mİ YÖNETECEK?
Sayı 66, Pp,400-412

WILL THE WORLD MANAGE IN THE FUTURE BY ADVANCED ECONOMIES OR RISING ECONOMIES?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2311
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yüksel DEMİREL  
BABA YOKLUĞUNUN ERGENLER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
Sayı 66, Pp,413-424

NEGATIVE EFFECTS OF ABSENCE OF FATHER ON ADOLESCENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2340
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burak Kaan YILMAZSOY ; K. Pınar KIRKIK AYDEMİR & Çiğdem AKDEMİR  
TARİHİ SÜREÇTE SALGIN HASTALIKLAR VE DEĞİŞİM: COVID-19 SONRASI MİMARİ VE KENT
Sayı 66, Pp,425-440

EPIDEMIC DISEASES AND CHANGE IN THE HISTORICAL PROCESS: ARCHITECTURE AND CITY AFTER COVID-19
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2323
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Malik AHMADZADA  
TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜ İSTİHDAMININ İNCELENMESİ: 2000-2018 YILLARI
Sayı 66, Pp,441-450

INVESTIGATION OF TURKISH BANKING SECTOR EMPLOYMENT: 2000-2018 YEARS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2334
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan AKYURT  
ENTROPİ YÖNTEMİ İLE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ: ORDU İLİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTELLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA
Sayı 66, Pp,451-462

MEASURING SERVICE QUALITY WITH ENTROPY METHOD: RESEARCH ON FOUR AND FIVE STAR HOTELS IN ORDU PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2312
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sema ÖCAL  
BASKI RESİM SÜRECİNDE TEMEL TEKNİKLER
Sayı 66, Pp,463-471

BASIC TECHNIQUES IN THE PRINTING PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2314
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan Bahadır ŞEBEKOĞLU  
TÜKETİCİNİN SOSYAL MEDYADAKİ VİDEO REKLAMLARINI İZLEME EĞİLİMİYLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: YOUTUBE REKLAMLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 66, Pp,472-488

INVESTIGATING THE FACTORS AFFECTING CONSUMERS’ TENDENCY TO WATCH VIDEO ADS ON SOCIAL MEDIA: A RESEARCH ON YOUTUBE ADVERTISEMENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2324
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer CANPOLAT  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BAŞKALARININ ACISINA BAKMAK
Sayı 66, Pp,489-495

Regarding the Pain of Others

Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Işıl SAVAŞER  
İSLAM SANATINDA MİNYATÜR
Sayı 66, Pp,496-502

MINIATURE IN ISLAMIC ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2329
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rabia Aktaş ŞENKARDEŞLER  
KEYNESYEN PERSPEKTİFLE BÜYÜMENİN DİNAMİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME:1998-2019 TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 66, Pp,503-514

A REVIEW ON THE DYNAMICS OF GROWTH FROM A KEYNESIAN PERSPECTIVE: THE CASE OF TURKEY 1998-2019
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2331
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ghazal ABOURDAN  
THE EFFECT OF BRAND ON INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL TRADE OF GENERIC DRUGS
Sayı 66, Pp,515-526

THE EFFECT OF BRAND ON INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL TRADE OF GENERIC DRUGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2292
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Songül KILINÇ ŞAHİN  
OTEL İŞLETMELERİNDE GIDA ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ
Sayı 66, Pp,527-538

A PROPOSAL MODEL FOR EVALUATING FOOD WASTE IN HOTEL INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2309
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |