INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Ayşe ÇAKIR & Orhan KARAMUSTAFAOĞLU  
İLKOKUL 3. SINIF ‘MADDENİN HALLERİ’ KONUSUNUN EĞİTSEL OYUNLA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TAKİP ET! İĞNELE!
Sayı 67, Pp,539-553

TEACHERS' VIEWS ABOUT TEACHING 'STATES OF MATTER' IN 3RD CLASS PRIMARY EDUCATION BY EDUCATIONAL GAME: FOLLOW! NEEDLE!
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2325
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fuat KORKMAZER  
KLİNİSYENLERİN KLİNİK LİDERLİK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 67, Pp,554-564

A STUDY TO MEASURE CLINICIANS' PERCEPTIONS OF CLINICAL LEADERSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2330
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ruba PEKDEMİR PEKER  
ROBERT SCHUMANN’IN MÜZİĞİNDEKİ SEMBOLLER VE OP. 2 PAPİLLONS’A GİZLENMİŞ ANLAMLAR
Sayı 67, Pp,565-575

THE SYMBOLS OF ROBERT SCHUMANN'S MUSIC AND THE HIDDEN MEANINGS IN OP.2 PAPILLONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2341
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seher UCKUN ;Asiye YÜKSEL & C. Gazi UÇKUN  
ÖZEL GÜVENLİK PROGRAMLARINDAKİ AKADEMİSYEN PROFİLLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 67, Pp,576-581

REVIEW OF ACADEMICIAN PROFILES IN PRIVATE SECURITY PROGRAMS ABSTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2326
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yaşar ÖZTÜRK  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 67, Pp,582-590

EVALUATION OF TURKISH CUISINE CULTURE FROM THE PAST TO THE PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2360
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Asiye DURSUN & Özge GAMSIZ TUNÇ  
14-64 YAŞ ARASI BİREYLERİN COVİD-19 ALGILARININ İNCELENMESİ: BİR METAFOR ANALİZİ
Sayı 67, Pp,591-605

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF COVID-19 IN INDIVIDUALS BETWEEN 14-64 YEARS: A METAPHOR ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2349
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet MARANGOZ & Gülgün MARANGOZ  
E-ÖĞRENME ORTAMINDA KULLANILAN OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARI
Sayı 67, Pp,606-610

GAMIFICATION APPLICATIONS USED IN THE E-LEARNING ENVIRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2354
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet KURT ; Hakkı ŞENTÜRK; Filiz ŞENTÜRK & Nazmi ÖZ  
KARATAŞ TEKNE BALIKÇILIĞININ GENEL DURUMU
Sayı 67, Pp,611-623

THE GENERAL SITUATION OF KARATAŞ BOAT FISHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2350
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şenol YAVUZ ; Berna GÜR & Tuğrul YILDIRIM  
PANDEMİ SÜRECİNDE ÇORUM İL VE İLÇE MİLLİ EĞİTİME BAĞLI OLARAK GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN COVİD-19 ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 67, Pp,624-634

EXAMINATION OF THE PERCEPTIONS OF COVID-19 IN TERMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY OF TEACHERS WORKING IN RELATION TO NATIONAL EDUCATION IN ÇORUM PROVINCE AND DISTRICT DURING THE PANDEMIC PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2335
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erdal YILMAZ & Kübra BEDİR  
KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARININ HESAPLANMASI: BIST TURİZM İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
Sayı 67, Pp,635-652

CALCULATION OF CORPORATE GOVERNANCE RATING GRADES: AN APPLICATION ON BIST TOURISM ENTERPRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2337
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İpek Didem GÖÇOĞLU  
TÜRKİYE’DEKİ CEZA İNFAZ KURUMLARININ İNSAN KAYNAKLARINDAKİ GELİŞMELER: CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORLARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 67, Pp,653-664

DEVELOPMENTS IN HUMAN RESOURCES OF PRISON AND DETENTION HOUSES IN TURKEY: AN ASSESSMENT ON ANNUAL REPORTS OF GENERAL DIRECTORATE OF PRISONS AND DETENTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2356
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer DULKADİR & Volkan SANCI  
TÜRKİYE MERKEZLİ TEKSTİL İŞLETMELERİNİN YURTDIŞINDA TESİS KURMA VE ÜRETİM YAPMA SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Sayı 67, Pp,665-671

A STUDY ON THE PROBLEMS THAT TURKEY CENTERED TEXTILE BUSINESSES FACED ON ESTABLISHING AND PRODUCTION STAGES OF ABROAD FACILITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2351
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yakup OGUR & Emine ALTUNAY ŞAM  
ÇOCUK HİKAYELERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İŞLEVİ VE ÖNEMİ
Sayı 67, Pp,672-682

THE FUNCTION OF CHILDREN'S STORIES IN TERMS OF VALUES EDUCATION AND IMPORTANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2333
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hikmet DOĞRUL ; Tuğba YANPAR YELKEN & Figen KILIÇ  
Okul Öncesi Eğitimi Bünyesindeki Farklı Kurumlarda Yer Alan Anasınıflarında Aile Katılımı Çalışmalarının Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
Sayı 67, Pp,683-695

Examination of Family Participation Activities in Parents and Teachers' Opinions of Preschool Classes in Different Institutions in Preschool Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2332
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Anıl TOR ; Salih GÜNEY & Binnur GÜRÜL  
HASTANE YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİCİLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Sayı 67, Pp,696-722

THE EFFECT OF THE MANAGEMENT STYLES OF HOSPITAL MANAGEMENT ON EMPLOYEES 'JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2328
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahenk Çiçek GÜVENÇ ; Gözde Canan TURAN & Buğrahan ERGÜN  
NİŞANIN BOZULMASI NEDENİ İLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT
Sayı 67, Pp,723-732

FINANCIAL AND MORAL COMPENSATION DUE TO THE BREAKDOWN OF ENGAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2336
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Levent ŞAHİN ; Emre ALDTUNDAĞ; Yasin EROĞLU; Giovanni MİALE & Cesar Hernandes GONZALES  
PROFESYONEL FUTBOLCULARIN ANTRENMAN DIŞ YÜKLERİNİN BİR SEZON BOYUNCA TAKİP EDİLMESİ
Sayı 67, Pp,733-738

MONITORING OF PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYERS 'TRAINING OUTSIDE LOADS DURING A SEASON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2358
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Oumarou MAMANE BALLA  
NİJER ANAYASAL DEĞERLENDİRMESİ
Sayı 67, Pp,739-747

NIGER CONSTITUTIONAL EVALUATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2361
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fulya ÖNER ARMAĞAN Binnur Çelik  
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ ÖĞRENME UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
Sayı 67, Pp,748-766

DETERMINATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS REGARDING CONTEXT-BASED LEARNING PRACTICES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2313
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed BAYDEMİR  
FAKTÖR VE KÜMELEME ANALİZLERİNİN BİR KARŞILAŞTIRMASI
Sayı 67, Pp,767-773

A COMPARISON OF FACTOR AND CLUSTER ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2269
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat TUNCER & Mehmet TEMUR  
KONUŞMA HALKASI ÖĞRENME TEKNİĞİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
Sayı 67, Pp,774-782

THE EFFECT OF SPEECH LEARNING CIRCUS TECHNIQU’S ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2346
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet POLAT  
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELİR VE TÜKETİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME
Sayı 67, Pp,783-794

AN ECONOMETRIC STUDY ON THE RELATION OF INCOME AND CONSUMPTION OF IĞDIR UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2362
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Naci Atalay DAVUTOĞLU  
SANAYİ 4.0 UYGULAMALARININ DÜNYADAKİ VE TÜRKİYEDEKİ SEKTÖRLER AÇISINDAN DETAYLI ANALİZİ
Sayı 67, Pp,795-811

DETAILED ANALYSIS OF INDUSTRY 4.0 APPLICATIONS IN TERMS OF SECTORS IN THE WORLD AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2368
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali CAN  
KÜRESEL EGEMEN SİSTEMİN BİR ENSTRÜMANI OLARAK NETFLİX
Sayı 67, Pp,812-822

NETFLIX AS AN INSTRUMENT OF THE GLOBAL SOVEREIGN SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2400
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |