INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Burak GÜRER & Mürsel BİÇER  
DOĞA SPORLARI İLE UĞRAŞAN BİREYLERİN SAKATLIĞA BAĞLI KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 68, Pp,823-830

INVESTIGATION OF INJURY ANXIETY LEVELS OF INDIVIDUALS DEALING WITH OUTDOOR SPORTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2390
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çiğdem ERGÜR ; Bayram IŞIK; Mehmet ÖZDEMİR & Ahmet ATAMAN  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN LAKAP ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 68, Pp,831-840

A RESEARCH ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION OF NICKNAMES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2393
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Naci Atalay DAVUTOĞLU  
TEKNO YÖNETİM YAPISI VE ALTYAPISINI OLUŞTURAN GİZİLGÜÇLER
Sayı 68, Pp,841-853

HIDDEN FORCES THAT MAKE UP THE TECHNO MANAGEMENT STRUCTURE AND INFRASTRUCTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2397
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Emin ATASOY & Evren ATIŞ  
SİYASİ COĞRAFYA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN 1969 YILINDAKİ SSCB – ÇİN SINIR SAVAŞI
Sayı 68, Pp,854-876

THE USSR - CHINESE BORDER WAR IN 1969 FROM THE PERSPECTIVE OF POLITICAL GEOGRAPHY AND INTERNATIONAL RELATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2220
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat KILIÇ & Elçin KUZUCU  
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HİKÂYELERİNDE DOĞA ALGISI
Sayı 68, Pp,877-887

THE PERCEPTION OF NATURE ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS DURING DISTANCE LEARNING PROCESS: STORY WRITING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2402
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet ACAR & Nazım ÇOĞALTAY  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 68, Pp,888-902

THE RELATIONSHIP BETWEEN CLASSROOM TEACHERS' BURNOUT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2398
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammet Musab GÜMÜŞ ; Erdal EKDİ; Hanifi ACAR; Mehmet Can DEMİR; Mehmet TARUK; Suat AĞAÇHANLI & Yusuf DEMİR  
TÜRKİYE’DE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ, UYGULAMALARI, TARİHİ VE YILLARA GÖRE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ÖĞRENCİ SAYILARI
Sayı 68, Pp,903-914

THE HISTORY AND THE APPLICATIONS OF INCLUSIVE EDUCATION IN TURKEY, AND STUDENTS TAKING INCLUSIVE EDUCATION BY THE YEAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2403
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mümtaz KORKUTAN  
GENÇLERİN HASTANE TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN KRİTERLER: BİR ALAN UYGULAMASI
Sayı 68, Pp,915-927

THE CRITERIA AFFECTING THE YOUTH’S HOSPITAL CHOICES: A FIELD SURVEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2399
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa SAFA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TEVHİD
Sayı 68, Pp,928-932

AL-TAWHID

Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meltem GÜL  
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ 2000 – 2019 YILLARI İTİBARİYLE ALMIŞ OLDUKLARI DİSİPLİN CEZALARININ ANALİZİ
Sayı 68, Pp,933-941

ANALYSIS OF DISCIPLINARY PENALTIES RECEIVED BY PROFESSIONAL ACCOUNTANTS BETWEEN THE YEARS 2000 – 2019
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2357
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif Tuğba YALAZ  
MİMARLIK EĞİTİMİNDE KULLANILAN AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN YAPI BİLGİSİ II DERSİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 68, Pp,942-953

EVALUATION OF ACTIVE LEARNING METHODS USED IN ARCHITECTURAL EDUCATION ON BUILDING CONSTRUCTION II COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2365
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İlknur KAMİLOĞLU  
NEVŞEHİR MÜZESİNDE BULUNAN BİLEZİKLER
Sayı 68, Pp,954-960

BRACELETS IN NEVSEHIR MUSEUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2418
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şenol YAVUZ & Berna GÜR  
SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 68, Pp,961-974

EXAMINATION OF THE PERCEPTION LEVELS OF EMPLOYEES IN HEALTH INSTITUTIONS IN TERMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2401
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülcan BAŞAR  
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE TELİF HAKLARI VE UYGULAMALARI
Sayı 68, Pp,975-983

COPYRIGHTS AND PRACTICES FROM OTTOMAN TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2406
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Koza KURT KIRTAY  
TÜRK ÇİNİ SANATINDA KADIN FİGÜRLÜ TASVİRLER
Sayı 68, Pp,984-992

DEPICTIONS WITH WOMEN FIGURES IN TURKISH TILE ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2396
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |