INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Bengütay HAYIRSEVER  
GENEL OLARAK AJUR TEKNİĞİ VE ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDAN ÖRNEKLER
Sayı 70, Pp,1268-1280

GENERALLY OPENWORK TECHNIQUE AND CONTEMPORARY CERAMIC ART EXAMPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2404
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim Halil DOĞAN  
MU‘TEZİLE’NİN ALLAH VE KUL İRADESİNE BAKIŞI
Sayı 70, Pp,1281-1290

MU’TEZIL’S VIEW OF TO GOD AND HIS SERVANT WILL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2442
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şeyma ERSÖZ KILINÇ & Mustafa MENEKAY  
ÖĞRETMENLERİN AKILLI TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BİLGİSAYAR VE İNTERNET ÖZ YETERLİLİK ALGISI İLE İLİŞKİSİ
Sayı 70, Pp,1291-1298

THE RELATIONSHIP OF TEACHERS’ ATTITUDES ABOUT THE USE OF SMARTBOARD TO THE PERCEPTION OF COMPUTER AND INTERNET SELF-EFFICIENCY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2462
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erol ÖNAN & Mustafa MENEKAY  
COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ ÜZERİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLLERİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
Sayı 70, Pp,1299-1306

INVESTIGATION OF THE PERCEPTIONS OF SCHOOL MANAGERS ABOUT THE ROLES OF THE SCHOOL MANAGERS ON THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHERS DURING THE COVID-19 OUTBREAK PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2468
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmed G. A. GAWAS  
PARENTING STYLES, SOCIAL RESPONSIBILITY AND THEIR RELATIONSHIP TO ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG YEMENI HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY
Sayı 70, Pp,1307-1315

PARENTING STYLES, SOCIAL RESPONSIBILITY AND THEIR RELATIONSHIP TO ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG YEMENI HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2430
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vasfiye ÇALIŞKAN  
MEHMET EMİN YURDAKUL'UN ŞİİRLERİNİN KANONLAŞMIŞ DEĞERLER BAKIMINDAN ESAS ALINARAK İNCELENMESİ
Sayı 70, Pp,1316-1322

AN ANALYSIS OF MEHMET EMIN YURDAKUL’S POEMS BASED ON CANONIZED VALUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2474
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mihriban SÖNMEZ & Emine ERATAY  
KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 70, Pp,1323-1334

EXAMINATION OF TEACHERS' VIEWS ABOUT THE STUDY SKILLS OF INCLUSION/INTEGRATION STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2469
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Filiz KALYON  
NEF’İ’NİN ŞİİRLERİNDE ADALET VASIFLANDIRMALARI
Sayı 70, Pp,1335-1343

JUSTICE QUALIFICATIONS IN NEF’Î'S POEMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2477
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Meltem GÜZEL  
ALFA KUŞAĞIYLA BİRLİKTE DEĞİŞEN OYUN ALGISI: DİJİTAL OYUNCAKLAR VE EKRAN BAĞIMLILIĞI
Sayı 70, Pp,1344-1355

GAME PERCEPTION CHANGING WITH GENERATION ALPHA: DIGITAL TOYS AND SCREEN ADDICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2502
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |