INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hülya UGUR  
REKLAMLARDA KORKU VE TİKSİNTİ ÇEKİCİLİĞİNİN KULLANIMI REXONA “SARI LEKELERE SON” REKLAM FİLM ANALİZİ
Sayı 71, Pp,1356-1364

THE USE OF FEAR AND DISGUSTING ATTRACTIVENESS IN ADVERTISEMENTS REXONA “END TO YELLOW STAINS" ADVERTISING FILM ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2482
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan ALP ; Hasan YAMAN & Kenan SUBAŞI  
ANA HABER BÜLTEN JENERİKLERİ ÖZELİNDE İZLEYİCİ ALGISI OLUŞUMUNDA GÖRSEL İMGELER
Sayı 71, Pp,1365-1372

VISUAL IMAGES FOR VIEWER PERCEPTION FOR MAIN NEWS BULLETIN GENERICS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2496
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şenol YAVUZ & Berna GÜR  
INVESTIGATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PRACTICE PERCEPTIONS OF MEDICAL REPRESENTATIVES OPERATING IN THE PHARMACEUTICAL PROMOTION INDUSTRY
Sayı 71, Pp,1373-1384

İLAÇ TANITIM SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN TIBBİ MÜMESSİLLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA ALGILARININ İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2479
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hulya YAVUZ ÖDEN  
ÇOCUKLARA YÖNELİK KİTAPEVİ İÇ MEKAN TASARIMI İNCELEMESİ
Sayı 71, Pp,1385-1397

BOOKSTORE INTERIOR DESIGN REVIEW FOR KIDS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2483
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erkut BOLAT & Özkan AYVAZ  
SAĞLIK PERSONELLERİNDE COVİD-19 KORKUSU ÖLÇEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 71, Pp,1398-1403

EVALUATION OF THE FEAR OF COVID-19 SCALE IN MEDICAL PERSONNEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2435
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdulkadir SAĞLAM ;Habibe SAĞLAM; Hüzeyf GÜNGÖR; Mehmet Refik BAYRAM & Ali ALPSAR  
ZEKÂ OYUNLARININ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ
Sayı 71, Pp,1404-1418

THE EFFECTS OF INTELLIGENCE GAMES ON MATHS SUCCESS OF THE STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2519
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatıma TOKGÖZ GÜN  
THE EFFECT OF AUGMENTED REALITY (AR) TECHNOLOGY ON THE POSTER EXHIBITION PROCESS
Sayı 71, Pp,1419-1425

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİNİN (AR) AFİŞ SERGİ SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2485
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kamile MERİÇ & Serkan MERİÇ  
SİVİL HAVACILIKTA MÜŞTERİ SADAKATİNİN YOLCULARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
Sayı 71, Pp,1426-1437

EXAMINATION OF CUSTOMER LOYALTY IN CIVIL AVIATION ACCORDING TO THE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF PASSENGERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2495
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çiğdem ALADAĞ  
KONTRTENOR SES TÜRÜNÜN REPERTUVAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 71, Pp,1438-1447

THE REVIEW OF COUNTERTENOR VOICE IN THE ASPECT OF REPERTORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2504
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Ali SENGIL & Oktay KÜÇÜKDEĞİRMENCİ  
BETWEEN GREAT AND SMALL: TURKEY’S STRUGGLE DURING EARLY YEARS OF SECOND WORLD WAR
Sayı 71, Pp,1448-1462

BETWEEN GREAT AND SMALL: TURKEY’S STRUGGLE DURING EARLY YEARS OF SECOND WORLD WAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2475
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Farhad HUSEYNOV  
AZERBAYCAN’IN HAVA İSTİHBARATI: İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI SÜRECİ
Sayı 71, Pp,1463-1473

AZERBAIJAN'S AIR INTELLIGENCE: THE SECOND KARABAKH WAR PROCESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2516
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sibel ORHAN ; Emine KIZILKAYA & Muhammet GÜMÜŞ  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
Sayı 71, Pp,1474-1487

MEASURING THE HEALTH KNOWLEDGE LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2486
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bahadur RZAYEV  
İŞLETMELERDE LİDERLİK TARZININ ÖRGÜTSEL PERFORMANS ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AZERBAYCAN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 71, Pp,1488-1497

THE EFFECT OF LEADERSHIP STYLE ON ORGANISATIONAL PERFORMANCE PERCEPTION: A RESEARCH IN AZERBAIJAN TELECOMMUNICATION SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2490
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ebru ÖZER TOPALOĞLU  
TARIMSAL KOOPERATİFTEN İŞLETME GRUBUNA DÖNÜŞÜM: KONYA PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ’NDEN ANADOLU BİRLİK HOLDİNG’E
Sayı 71, Pp,1498-1502

TRANSFORMATION FROM AGRICULTURAL COOPERATIVE TO A BUSINESS GROUP: FROM KONYA BEET PLANTERS COOPERATIVE TO ANADOLU BIRLIK HOLDING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2503
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Engin CURA ; Kürşad AKBULUT & Ayşenur İDEM  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE 8 HAFTALIK HAREKET EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARDA PSİKOMOTOR GELİŞİME ETKİSİ
Sayı 71, Pp,1503-1511

THE EFFECT OF 8 WEEKS OF MOVEMENT EDUCATION IN THE PRESCHOOL PERIOD ON PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2491
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Levent SEZAL  
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE AÇIK BANKACILIK UYGULAMALARI VE YASAL DÜZENLEMELER
Sayı 71, Pp,1512-1525

THE WORLD AND IN TURKEY OPEN BANKING PRACTICES AND LEGAL REGULATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2327
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erkan Zeki AR & Ceylan AKBULUT  
MÜZİK PRODÜKSİYONU TARİHİ ÜZERİNE GENEL BİR BAKIŞ
Sayı 71, Pp,1526-1534

A GENERAL SCOPE OVER THE HISTORY OF MUSIC PRODUCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2520
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sinan Tarkan ASLAN & Yahya ÇIKILI  
İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE VERİLEN DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 71, Pp,1535-1548

EVALUATION OF SUPPORT EDUCATION SERVICES PROVIDED FOR STUDENTS WITH HEARING IMPAIRMENT ACCORDING TO THE OPINIONS OF TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2505
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gunay GASİMLİ  
DÖVİZ KURU DALGALANMALARININ İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİ
Sayı 71, Pp,1549-1563

THE EFFECT OF CURRENCY DRY FLUCTIONS ON UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2444
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Filiz KARAKUŞ  
BULGARİSTAN’IN SOFYA, FİLİBE VE ESKİ ZAĞRA KENTLERİNDE İNŞA EDİLEN OSMANLI CAMİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI
Sayı 71, Pp,1564-1582

AN EVALUATION ON OTTOMAN MOSQUES CONSTRUCTED IN SOFIA, PLOVDIV AND STARA ZAGORA CITIES OF BULGARIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2523
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Seda LİMAN TURAN  
GÖRSEL RETORİK PARADİGMASI
Sayı 71, Pp,1583-1587

VISUAL RHETORIC PARADIGM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2526
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sermed DOĞAN  
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE BELGELENDİRİLMİŞ DİJİTAL HASTANELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 71, Pp,1588-1597

A RESEARCH ON DIGITAL HOSPITALS CERTIFIED IN THE WORLD AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2428
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bahar ÖZDEMİR & Mücahit PAKSOY  
KAHRAMANMARAŞ İLİNDE TÜKETİCİLERİN ELEKTRONİK TİCARET YOLUYLA GIDA ALIŞVERİŞİ YAPMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 71, Pp,1598-1608

EVALUATION OF CONSUMERS' FOOD SHOPPING BEHAVIOURS VIA ELECTRONIC COMMERCE IN KAHRAMANMARAS PROVINCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2529
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |