INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Sevgünur TANDOĞDU KILIÇ  
TROMBONDA SES ÜRETİMİNİN TEMELİ OLAN DUDAK POZİSYONU VE HAVA AKIŞI ŞEKİLLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 73, Pp,2023-2032

EXAMINATION OF LIP POSITION AND AIRFLOW SHAPES, WHICH ARE THE BASIS OF SOUND PRODUCTION IN TROMBONE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2571
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serden Onur KARACA  
HUKUK DEVLETİ İLKESİ VE TÜRKİYE’DE HUKUK DEVLETİ İLKESİNİN GELİŞİM SÜRECİ
Sayı 73, Pp,2033-2043

RULE OF LAW AND THE RULE OF LAW IN DEVELOPMENT PROCESS OF TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2586
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Müge CAFEROĞLU  
GRAFİK TASARIM İLE YAZMACILIK SANATININ YAŞATILMASINA DAİR BİR TASARIM PROJESİ
Sayı 73, Pp,2044-2058

A DESIGN PROJECT BASED ON THE LIFE OF BLOCK PRINTING ART WITH GRAPHIC DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2682
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dide AKDAĞ SATIR  
KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ AMBALAJ TASARIM ÖRNEKLERİ
Sayı 73, Pp,2059-2071

EXAMPLES OF PACKAGING DESIGN THAT ARE ON THE VERGE OF EXTINCTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2644
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdinasir Muhudin WASUGE AHMED & Selcen ÖZKAN  
THE EFFECTS OF CORRUPTION ON POLITICAL DEVELOPMENT IN SOMALIA
Sayı 73, Pp,2072-2079

THE EFFECTS OF CORRUPTION ON POLITICAL DEVELOPMENT IN SOMALIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2630
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rauf YANARDAĞ & Yasemin ÖZKAN  
MADDE KULLANAN 13-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARI İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 73, Pp,2080-2096

EXAMINATION OF THE RELATIONS BETWEEN CHILDREN USING SUBSTANCES AT 13-18 YEARS OLD AND THEIR PARENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2654
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berna GÜR ; Şenol YAVUZ & Gözde BABA  
YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 73, Pp,2097-2105

EVALUATION OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT USE OF INTENSIVE CARE NURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2598
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevinç KÖSEOĞLU ULUBATLI  
SANAT EĞİTİMİNDE ETKİLİ İLETİŞİMİN ROLÜ
Sayı 73, Pp,2106-2115

THE ROLE OF EFFECTIVE COMMUNICATION IN ART EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2652
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alaattin UCA  
SON OSMANLI MECLİS-İ MEBUSAN SEÇİMLERİNDE YAYIMLANAN BİR TALİMATNAME VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Sayı 73, Pp,2116-2129

AN INSTRUCTION PUBLISHED IN THE LAST OTTOMAN PARLIAMENTARY ELECTIONS AND ITS IMPACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2656
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kevser ÇINAR & Meral İŞ  
YAVAŞ YEMEK KONSEPTİNDE HİZMET VEREN RESTORAN İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: TRIPADVISOR ÖRNEĞİ
Sayı 73, Pp,2130-2147

SOCIAL MEDIA USE BY RESTAURANT BUSINESSES IN THE SLOW FOOD CONCEPT: TRIPADVISOR CASE STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2631
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatıma TOKGÖZ GÜN  
SAVAŞ SONRASI POLONYA VE TÜRKİYE'DE SOSYO-KÜLTÜREL YAPILANMA SÜRECİNDE AFİŞ TASARIMI
Sayı 73, Pp,2148-2153

POSTER DESIGN IN THE PROCESS OF SOCIO-CULTURAL STRUCTURE IN POST-WAR POLAND AND TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2677
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aslı EŞME ; Barış DEMİR & Çiğdem YAĞCI  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARI ve YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 73, Pp,2154-2166

INVESTIGATION OF THE AWARENESS LEVELS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT ENVIRONMENTAL PROBLEMS and RENEWABLE ENERGY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2669
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arailym NURGAZİNA  
ÖRGÜT İKLİMİNDE ÇALIŞANLAR ARASI İLETİŞİMİN,İŞLETMELERİN PERFORMANSINA ETKİSİNİN ANALİZİ: TURİZM İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ
Sayı 73, Pp,2167-2176

ANALYSIS OF THE IMPACT OF COMMUNICATION BETWEEN EMPLOYEES IN ORGANIZATION MANAGEMENT ON THE PERFORMANCE OF ENTERPRISES: TOURISM COMPANIES EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2653
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih KARAKAŞ  
EĞİTİMLİ BİREYLERİN RİSK TUTUMLARININ VE FİNANSAL OKURYAZARLIKLARININ TÜKETİM KARARLARINA ETKİSİ
Sayı 73, Pp,2177-2183

THE EFFECT OF EDUCATED INDIVIDUALS' RISK ATTITUDES AND FINANCIAL LITERACY ON CONSUMPTION DECISIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2607
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayşegül TÜRK  
ANDY WARHOL VE YEMEK FORMLARI
Sayı 73, Pp,2184-2198

ANDY WARHOL AND FOOD FORMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2641
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI & Yasin EKİCİ  
PANDEMİLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
Sayı 73, Pp,2199-2207

EFFECTS OF PANDEMICS ON THE TOURISM INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2632
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet KAPLAN  
STRATEJİK YÖNETİMİN AMME İDARESİ DERGİSİ’NDEKİ GELİŞİM SEYRİNDEN BİR PARÇA (2011-2020)
Sayı 73, Pp,2208-2214

A PART OF THE DEVELOPMENT COURSE OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (2011-2020)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2655
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rıza Tan Buğra ÖZER & Hüseyin ÖZÇELİK  
GÜNÜMÜZ TÜRK SERAMİK SANATINDA HAYVAN FORMLARINDA KARİKATÜRİZE ETKİLER
Sayı 73, Pp,2215-2222

CARICATURED EFFECTS ON ANIMAL FORMS IN CONTEMPORARY TURKISH CERAMIC ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2635
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erkan TURAN  
TEKNOLOJİK DETERMİNİZM ELEŞTİRİSİ VE GAZETECİLİK ÜZERİNE NİTELİKSEL BİR ANALİZ
Sayı 73, Pp,2223-2234

TECHNOLOGICAL CRITICISM OF DETERMINISM AND A QUALITATIVE ANALYSIS ON JOURNALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2604
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ayvaz MORKOÇ  
AZERBAYCAN’IN İSTİKLAL ŞAİRESİ ÜMMÜGÜLSÜM SADIQZADE
Sayı 73, Pp,2235-2250

AZERBAIJAN'S INDEPENDENCE POET UMMUGULSUM SADIQZADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2525
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Memiş Can YARDIMCI & Akif ABDULLAH  
SANAYİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMIN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Sayı 73, Pp,2251-2259

DETERMINANTS OF EMPLOYMENT IN MANUFACTUTING SECTOR: TURKISH CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2647
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan HACICAFEROĞLU & Oğulcan GÜNER  
SPOR EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ
Sayı 73, Pp,2260-2267

EXAMINING THE READINESS FOR ONLINE LEARNING OF UNIVERSITY STUDENTS TAKING SPORTS EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2651
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülsün YILDIRIM & Gültekin ÇALIŞKAN  
SEYAHAT ACENTALARININ KRİZ DENEYİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Sayı 73, Pp,2268-2285

A RESEARCH ON CRISIS EXPERIENCES OF TRAVEL AGENCIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2643
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Saadet Armağan GÜLEÇ KORUMAZ & Rukiye Merve KİLİT  
VIRTUAL TOURS FOR ENHANCEMENT OF ARCHITECTURAL HERITAGE: A CASE STUDY KARAMAN FISANDON CHURCH
Sayı 73, Pp,2286-2296

KÜLTÜREL MİRASI ZENGİNLEŞTİREN SANAL TURLAR: KARAMAN FİSADON KİLİSESİ ÖRNEĞİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2680
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Vedat YILMAZ ; Muhammed Cihat GÜNAY & Aziz BELLİ  
MALATYA KENT KONSEYİNİN FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 73, Pp,2297-2306

EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF THE MALATYA CITY COUNCIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2645
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |