INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Bora BALUN  
COVID-19’UN TÜRKİYE’DEKİ SOSYAL YARDIM ANLAYIŞINA ETKİSİ
Sayı 74, Pp,2307-2318

THE EFFECT of COVID-19 on THE SOCIAL ASSISTANCE UNDERSTANDING in TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2678
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Neslihan ALTUNCUOĞLU & Abdullah ERDOĞAN  
GÖRSEL VERİLERDE PINARBAŞI’DA SOSYO- KÜLTÜREL HAYAT (1923-1970) *
Sayı 74, Pp,2319-2334

SOCIO-CULTURAL LIFE IN PINARBAŞI IN VISUAL DATAS (1923-1970)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2691
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan ALPAGO & Yılmaz AYDIN  
KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZLE KEYNES VE HAYEK’İN EKONOMİK KRİZLERLE MÜCADELE YAKLAŞIMLARI
Sayı 74, Pp,2335-2342

KEYNES AND HAYEK'S APPROACHES TO COMBATING ECONOMIC CRISES WITH A COMPARATIVE ANALYSIS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2704
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Saadet Armağan GÜLEÇ KORUMAZ  
RİSK ALTINDAKİ KÜLTÜREL MİRAS OLARAK ERMENEK EVLERİ, KICIMAN EVİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRMELER
Sayı 74, Pp,2343-2352

ERMENEK HOUSES AS A CULTURAL HERITAGE AT RISK, EVALUATIONS IN CONTEXT OF KICIMAN HOUSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2712
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Üzeyir YASAK  
SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME BAĞLAMINDA KENTSEL HİZMETLERE ERİŞEBİLİRLİK: EĞİTİM KURUMLARINA ERİŞEBİLİRLİK YÖNÜYLE MUĞLA KENTİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Sayı 74, Pp,2353-2367

ACCESSIBILITY TO URBAN SERVICES İN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE URBANIZATION: AN ANALYSIS ON MUĞLA CITY İN TERMS OF ACCESSIBILITY TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2672
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Özden TOPRAK ; Olgun KÜÇÜK & Mevlüt Can KOÇAK  
MEDYA VE BENZEŞME BAĞLAMINDA TERCİH EDİLEN MÜZİK TÜRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 74, Pp,2368-2379

A RESEARCH ON PREFERRED MUSIC GENRES IN THE CONTEXT OF THE MEDIA AND AFFINITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2673
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şeref KAYA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ZÜBDETÜN-NUSRA VE NÜHVETÜL-USRA
Sayı 74, Pp,2380-2385

ZÜBDETÜN-NUSRA VE NÜHVETÜL-USRA

Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet ŞAHİN  
ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR META ANALİZ
Sayı 74, Pp,2386-2395

A META-ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL JUSTICE AND TURNOVER INTENTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2702
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet KURT & Hayriye BİLGİNER  
ARAPÇA-TÜRKÇE HASTANE TERCÜMANLARI: KAHRAMANMARAŞ, GAZİANTEP, ŞANLIURFA VE ADIYAMAN İLLERİ ÜZERİNE BİR DURUM ANALİZİ
Sayı 74, Pp,2396-2414

ARABIC-TURKISH HOSPITAL INTERPRETERS: A CASE STUDY ON KAHRAMANMARAS, GAZIANTEP, SANLIURFA AND ADIYAMAN PROVINCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2690
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadir DOĞAN ; Zahit Tuğrul ALIÇLI & Leyla BAHŞİ  
KILIÇ BALIĞI AVCILARININ SOSYO-EKONOMİK YAPISI: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
Sayı 74, Pp,2415-2427

SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF SWORDFISH FISHERMEN: THE CASE OF ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2674
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ersan SARIKAHYA & İbrahim YILMAZ  
YÜZEYLERİ AYDINLATMA TASARIMINDA AFTER EFFECTS UYGULAMASININ İŞLEVİ
Sayı 74, Pp,2428-2439

FUNCTION OF AFTER EFFECTS APPLICATION IN SURFACE LIGHTING DESIGN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2685
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Güneş EKMEKÇİ AŞAN  
TÜRK DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ İÇİNDE BİLDİRME EKİNİN (+DIr/+DUr) YAPISAL VE ANLAMSAL İŞLEVLERİ
Sayı 74, Pp,2440-2457

THE STRUCTURAL AND SEMANTICAL FUNCTIONS OF THE DECLARATION SUPPLEMENT (+DIr/+DUR) IN THE HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2684
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Irina KOLEVA ; Elena PETKOVA; Mirena LEGURSKA & Kaloyan ANGELOV  
KÜLTÜRLERARASI PERSPEKTİFTE BULGARİSTAN’IN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
Sayı 74, Pp,2458-2476

INTERCULTURAL PROJECTIONS OF BULGARIAN PRESCHOOL EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2668
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süleyman ÖZDERİN  
FRANZ KLİNE RESİMLERİNDE “MONOTİP SOYUT”
Sayı 74, Pp,2477-2494

“MONOTYPE ABSTRACT” IN FRANZ KLINE PAINTINGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2671
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Tezer PALACIOĞLU  
İSTANBUL’DA AKTİF YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN ANALİZİ
Sayı 74, Pp,2495-2512

AN ANALYSIS OF ACTIVE FOREIGN CAPITAL COMPANIES IN ISTANBUL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2699
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nuran VARIŞLI  
SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRMENİN, İŞLETMELERİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Sayı 74, Pp,2413-2426

A STUDY ON THE EFFECTS OF PROCESS MANAGEMENT AND PROCESS IMPROVEMENT ON THE SUSTAINABILITY OF BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2675
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İzzet SARGIN  
EBÛ HANÎFE’NİN HUKUK ANLAYIŞI
Sayı 74, Pp,2427-2438

EBU HANİFE'S UNDERSTANDING OF LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2756
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erşan YILDIZ  
TAVUS KUŞU GİBİ RENGARENK OLAN İZMİR MUTFAĞININ BİR RENGİ: LEVANTEN YEMEK KÜLTÜRÜ
Sayı 74, Pp,2439-2446

A COLOR OF IZMIR CUISINE, COLORFUL LIKE A PEACOCK: LEVANTINE FOOD CULTURE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2744
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan YAZICI  
AİLE İŞLETMELERİNİN KURUMSALLAŞMA SÜRECİNDE KÜLTÜREL DEĞERLERİN ORTAYA ÇIKARDIĞI ETKİLER
Sayı 74, Pp,2447-2461

THE EFFECTS OF CULTURAL VALUES ON THE INSTITUTIONALIZATION PROCESS OF FAMILY COMPANY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2487
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |