INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Serkan ÇALIŞKAN  
RESİM SANAT TARİHİNDE SİFİLİZ (FRENGİ) ÖRNEKLERİ
Sayı 75, Pp,2462-2469

EXAMPLES TO SYPHILIS IN HISTORY OF ART
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2721
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin Enis KARA & Müge ENSARİ ÖZAY  
ANADOLU LİSESİ VE MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIŞ AÇISI
Sayı 75, Pp,2470-2477

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERSPECTIVE OF ANATOLIAN HIGH SCHOOL AND VOCATIONAL TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2724
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sami KALAYCI & Dürdane ÇETİN  
TÜRKİYE’DE RUHSAL ENGELLİ İSTİHDAMINA BİR BAKIŞ
Sayı 75, Pp,2478-2488

A VIEW ON THE EMPLOYMENT OF SPIRITUALLY DISABLED INDIVIDUALS IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2754
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Javid ALİYEV  
AZERBAYCAN’DA EĞİTİM SİSTEMİ
Sayı 75, Pp,2489-2495

EDUCATION SYSTEM IN AZERBAIJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2686
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet TURA ;Berat ÖZDOĞAN; Bülent HUMAR; ,Mehmet Can DEMİR; Şerif ALİOĞLU; Muharrem İZMİR, Serdar YAMAN & Suat AĞAÇHANLI  
İLKOKULDA GÖREV MÜDÜRLERİN TOKSİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sayı 75, Pp,2496-2502

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEENTOXIC LEADERSHIP BEHAVIORS OF PRINCIPALS WORKING IN PRIMARY SCHOOL AND JOB SATISFACTION LEVELS OF TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2596
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çağhan ADAR & Sinem GÖZCÜ  
III. SELİM’İN AĞIR VE YÜRÜK SEMÂİLERİNİN USÛL-ARÛZ VEZNİ İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
Sayı 75, Pp,2503-2518

THE ANALYSIS OF THE WORKS WRITTEN IN AĞIR AND YÜRÜK SEMAİ FORM OF TURKISH MUSIC COMPOSER III. SELİM’S IN THE ASPECT OF PATTERN-ARUZ RHYTHM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2726
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatma ULUTÜRK  
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BLOKZİNCİR (BLOCKCHAIN) TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ BUGÜNÜ VE GELECEĞİ
Sayı 75, Pp,2519-2529

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY APPLICATIONS TO AVIATION SECTOR NOW AND LATER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2646
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Muhammed Fatih SAYIR  
OKTAY DURAN'IN “BASIM YAYIN TEKNİĞİ VE İŞLETMECİLİĞİ” KİTABININ DİL VE ANLATIM AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 75, Pp,2530-2538

EXAMINING THE BOOK “BASIM YAYIN TEKNİĞİ VE İŞLETMECİLİĞİ” BY OKTAY DURAN IN TERMS OF LANGUAGE AND EXPRESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2718
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fazilet GÖKLER Osman BOZKUŞ; Songül PARLAK; Funda GÜRALEV & Özcan BAYSAL  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN, KÜLTÜREL ZEKA (CQ), KÜLTÜREL TUTUM, DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE GÜNCEL BİLGİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 75, Pp,2539-2555

THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURAL INTELLIGENCE (CQ), CULTURAL ATTITUDE, DEMOGRAPHIC VARIABLES AND CURRENT KNOWLEDGE OF SPECIAL TALENT STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2727
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Naci Atalay DAVUTOĞLU & Erşan YILDIZ  
SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİNİN EVRİLLEŞTİRİLMESİ
Sayı 75, Pp,2556-2562

EVOLUTION OF SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2743
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Müge CAFEROĞLU  
TASARIM ODAKLI DÜŞÜNCE YÖNTEMİYLE OYUN TASARIMI: NUNKİ HİKÂYE BOHÇASI TASARIMI ÖRNEĞİ
Sayı 75, Pp,2563-2576

GAME DESIGN WITH DESIGN THINKING METHOD: NUNKİ STORY SACK DESIGN EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2728
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Burhan ÖZALP  
NEOLIBERALISM AND GLOBAL COMMODITY-VALUE CHAIN
Sayı 75, Pp,2577-2584

NEOLİBERALİZM VE KÜRESEL META-DEĞER ZİNCİRİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2732
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Makbulenur ONUR & Makbulenur ONUR  
KÜLTÜREL MİRASIN SÜREKLİLİĞİ BAĞLAMINDA YEREL BİR DİNAMİK: KIRIKKALE-KESKİN RAHMİ PEHLİVANLI KONAĞI
Sayı 75, Pp,2585-2595

A LOCAL EXAMPLE IN THE CONTEXT OF CULTURAL HERITAGE: KIRIKKALE-KESKIN RAHMI PEHLIVANLI MANSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2736
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Arman ARTAÇ  
FÜG FORMU ÖZELİNDE PİYANO MÜZİĞİNİ EZBERLEME ÜZERİNE ÖNERİLER
Sayı 75, Pp,2596-2607

SUGGESTIONS ON MEMORIZING PIANO MUSIC IN THE CONTEXT OF THE FUGUE FORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2725
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa HESSO & İzzet SARGIN  
HUKUK YORUM İLİŞKİSİ
Sayı 75, Pp,2608-2616

LAW INTERPRETATION RELATIONSHIP
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2758
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nargiz MUSTAFAYEVA  
THE EFFECT OF SELF ASSESSMENT ON THE EFL STUDENTS’ SELF EFFICACY CONCERNING SPEAKING SKILLS
Sayı 75, Pp,2617-2621

THE EFFECT OF SELF ASSESSMENT ON THE EFL STUDENTS’ SELF EFFICACY CONCERNING SPEAKING SKILLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2473
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdurrahman ÜNALAN  
YAŞLI BİREYLERİN YALNIZLIK, SOSYAL DIŞLANMA VE YAŞAM BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ: KAHRAMANMARAŞ ÖRNEĞİ
Sayı 75, Pp,2622-2628

EXAMINATION OF LONELY, SOCIAL EXCLUSION AND LIFE COMMITMENT OF ELDERLY INDIVIDUALS: THE CASE OF KAHRAMANMARAŞ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2811
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat AYGEN & Mehmet DUMAN  
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMARI: ŞEKER FABRİKALARI ÖRNEĞİ
Sayı 75, Pp,2629-2637

PUBLIC ECONOMIC ENTERPRISES AND PRIVATIZATION APPLICATIONS: SUGAR FACTORIES EXAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2766
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |