INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Salih GÜRBÜZ  
GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA MÜNFERİT BEYAN ESASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 77, Pp,2921-2927

EVALUATION OF THE BASIS OF INDIVIDUAL DECLARATION IN THE INCOME TAX LAW
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2918
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep Zeliha BAYAZIT ; Seda SONKAYA & Sedat YİĞTER  
DİL ÖĞRETİMİ AÇISINDAN OKUL ÖNCESİ DERS KİTAPLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA: TU¨RKİYE-ABD ÖRNEĞİ
Sayı 77, Pp,2928-2935

A COMPARATIVE STUDY ON PRESCHOOL TEXTBOOKS IN TERMS OF LANGUAGE TEACHING: TURKEY-USA SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2833
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Zahid POYRAZ & Dursun YENER  
POWER BALANCE IN ORGANIZATIONAL RELATIONS: RESOURCE DEPENDENCE VS TRANSACTION COST
Sayı 77, Pp,2936-2945

POWER BALANCE IN ORGANIZATIONAL RELATIONS: RESOURCE DEPENDENCE VS TRANSACTION COST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2822
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Memiş KARAER ; Şükrü GÜVEN & Gökhan BİLİCİ  
KAMU DİPLOMASİSİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ
Sayı 77, Pp,2946-2955

THE IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN PUBLIC DIPLOMACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2849
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Döndü Tülay ÖZKUL  
SELÇUK GÜNAY’IN “KÖYLÜ PAZARI’ MOZAİĞİ
Sayı 77, Pp,2956-2963

“KÖYLÜ PAZARI (AK.K.A. PEASANT MARKET)” MOSAIC BY SELÇUK GÜNAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2854
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Historical Research Department of the Nation of Islam Translated by: Doç. Dr. İlknur TÜRE  
YAHUDİLER VE AFRİKALI KÖLE TİCARETİ ARASINDAKİ SAKLI KALMIŞ İLİŞKİ
Sayı 77, Pp,2964-2975

SECRET RELATIONSHIP BETWEEN JEWS AND AFRICAN SLAVE TRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sevim BAHADIR & Hasan Güner BERKANT  
GÖRME ENGELLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 77, Pp,2976-2988

EXAMINING THE LEARNING STYLES OF VISUALLY IMPAIRED SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2835
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İdiris DEMİREL  
TÜRK-İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE TÜRK ŞİİRİ İLE MİLLÎ TÜRK VARLIĞI ARASINDAKİ BAĞ MESELESİ - İSMET ÖZEL ÖRNEĞİ
Sayı 77, Pp,2989-2999

THE BOND ISSUE BETWEEN TURKISH POETRY AND NATIONAL TURKISH EXISTENCE IN TURKISH-ISLAMIC THOUGHT – THE EXAMPLE OF ISMET OZEL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2839
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şeref KOCAMAN  
GRAFİK TASARIM ENDÜSTRİSİNDE YAPAY ZEKA
Sayı 77, Pp,3000-3016

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN GRAPHIC DESIGN INDUSTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2843
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Beyhan BAYRAK  
GÖÇ KAYNAKLI TOPLUMSAL SORUNLARIN KAVRANMASINDA DEĞER ODAKLI ETKİNLİKLERİN ETKİSİ
Sayı 77, Pp,3017-3037

THE EFFECT OF VALUE-ORIENTED ACTIVITIES ON APPROACHING SOCIAL PROBLEMS DUE TO MİGRATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2847
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR & Çağla BİNGÜL  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ALGILARINA GÖRE BEDEN DİLİ METAFORLARI
Sayı 77, Pp,3038-3045

BODY LANGUAGE METAPHORS ACCORDING TO PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES' PERCEPTIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2846
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hüseyin Selim KOCABIYIK  
ÇEVİRİ SÖYLEM VE KURAMLARI IŞIĞINDA KUR’AN’IN ÇEVRİLEBİLİRLİĞİ
Sayı 77, Pp,3046-3059

TRANSLATABILITY OF THE HOLY QUR’AN WITHIN THE AMBIT OF TRANSLATION DISCOURSE AND THEORIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2830
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Yusuf GOCUK  
FENER RUM ORTODOKS PATRİĞİ DİMİTRİOS DÖNEMİ 1991 YILI SİYASİ OLAYLARI
Sayı 77, Pp,3060-3071

THE POLITICAL EVENTS OF THE PERIOD OF THE GREEK ORTHODOX PATRIARCH OF THE PHANAR DIMITRIOS IN 1991
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2845
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış DEMİR & Aykut TOSUN  
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM İLE YÜRÜTÜLEN YAKIN SAVUNMA DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 77, Pp,3072-3076

OPINIONS OF PRIVATE SECURITY AND PROTECTION PROGRAM STUDENTS ON SELF DEFENSE LESSON CONDUCTED WITH DISTANCE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2848
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Aysun KANBUR & Hassan R. H. ELKHDR  
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND PROSOCIAL ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: DO EMPLOYEE DEMOGRAPHY AND CHARACTERISTICS OF TRAINING PROGRAMMES IN THE COMPANY MAKE A DIFFERENCE?
Sayı 77, Pp,3077-3084

ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND PROSOCIAL ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: DO EMPLOYEE DEMOGRAPHY AND CHARACTERISTICS OF TRAINING PROGRAMMES IN THE COMPANY MAKE A DIFFERENCE?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2852
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Murat YÜKSEL & Erdem YAVUZ  
GENEL HATLARIYLA İSPANYA’DA SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ
Sayı 77, Pp,3085-3097

AN OVERALL OUTLOOK ON SOCIAL STUDIES EDUCATION IN SPAIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2857
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Osman KUFACI  
DİYARBAKIRLI LEBÎB’İN TORUNU MUHAMMED EMÎN’E ARMAĞAN ETTİĞİ ÖĞÜTLER
Sayı 77, Pp,3098-3109

ADVICE FROM DIYARBAKIR LEBIB TO HIS GRANDSON MUHAMMED EMIN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2867
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Anıl Kaan UÇAR  
NEFRET SÖYLEMİ, DİJİTAL LİNÇ ve TWİTTER
Sayı 77, Pp,3110-3115

HATE SPEECH, DIGITAL LYNCH and TWITTER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2894
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Sait ÇAKAN  
İLKOKULLARDA ÖĞRETMENLER ODASINDA KONUŞULAN KONULAR
Sayı 77, Pp,3116-3123

TOPICS TALKED IN THE TEACHERS' ROOM IN PRIMARY SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2862
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serdar YARLIKAŞ & Canan ÖZTÜRK  
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ CRITIC-MOORA ÖNEM KATSAYISI YAKLAŞIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 77, Pp,3124-3136

EVALUATION OF CORPORATE SUSTAINABILITY PERFORMANCE IN BANKING SECTOR THROUGH CRITIC-MOORA IMPORTANCE COEFFICIENT APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2863
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İhsan Seyit ERTEM  
OKUMA BECERİLERİ VE DİJİTAL KİŞİSELLEŞTİRME
Sayı 77, Pp,3137-3143

READING SKILLS AND DIGITAL PERSONALIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2872
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa OF & İsmail KILIÇASLAN  
XSS (CROS SITE SCRIPTING) WEB GÜVENLİĞİ AÇIĞININ İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ
Sayı 77, Pp,3144-3152

IMPORTANCE OF XSS (CROS SITE SCRIPTING) WEB SECURITY VULNERABLE FOR BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2837
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Olcay Özışık YAPICI  
COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN ERBAA NARİNCE BAĞ YAPRAĞI’NIN GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 77, Pp,3153-3163

GEOGRAPHİCALLY MARKED PRODUCT ERBAA NARİNCE LİNK LEAF ASSESSMENT WİTHİN THE SCOPE OF GASTRONOMY TOURİSM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2858
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali Rıza GÜL  
ŞİDDETİ TANIMLAMAK: GENİŞ TABANLI BİR YAKLAŞIM
Sayı 77, Pp,3164-3178

DEFINING VIOLENCE: A BROAD-BASED APPROACH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2875
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Uğur KURTARAN  
OSMANLI’DA BİR ELÇİ MÜBADELESİ ÖRNEĞİ: PASAROFÇA ANTLAŞMASI’NDAN SONRA OSMANLI-HABSBURG ELÇİ MÜBADELESİ
Sayı 77, Pp,3179-3214

EXAMPLE OF AMBASSADOR EXCHANGE IN OTTOMAN: THE OTTOMAN-HABSBURG AMBASSADOR EXCHANGE AFTER THE PASAROWITZ TREATY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2889
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa CANBEK ; Musa GÜNGÖREN & Engin KANBUR  
HAVACILIK ÇALIŞANLARININ BİLİNÇLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: FRAPORT TAV ANTALYA HAVALİMANI ÖRNEĞİ
Sayı 77, Pp,3215-3221

EXAMINING THE MINDFULNESS LEVELS OF AVIATION EMPLOYEES ACCORDING TO DEMOGRAPHIC VARIABLES: THE CASE OF FRAPORT TAV ANTALYA AIRPORT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2859
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Enes BAL & Şükrü BALCI  
MODERN DÜNYADA YALNIZLAŞAN İNSANIN SAHTE MESİHİ: YALNIZLIK VE KULLANIM ÖRÜNTÜLERİ İLE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sayı 77, Pp,3222-3236

THE FAKE MESSIAH OF THE LONELY HUMAN IN THE MODERN WORLD: THE RELATIONSHIP BETWEEN LONELINESS AND PATTERNS OF USAGE AND SMARTPHONE ADDICTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2873
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdulkadir KISAKAYA & Mehmet ÖZBAŞ  
SOSYALLEŞME VE KÜLTÜRLEME MERKEZİ OLARAK OKUL
Sayı 77, Pp,3237-3243

SCHOOL AS A CENTER FOR SOCIALIZATION AND CULTURIZATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2883
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer GÜNGÖR  
KİMYA SEKTÖRÜ ÖZELİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARININ EĞİTİMİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sayı 77, Pp,3244-3249

EDUCATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY EXPERTS IN THE CHEMICAL SECTOR AND SOLUTION RECOMMENDATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2891
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan DEMİRKAN  
FASON ÜRETİM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN VERGİ UYGULAMALARI VE MUHASEBE KAYIT SÜRECİ: HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN BİR UYGULAMA
Sayı 77, Pp,3250-3258

TAX APPLICATIONS AND ACCOUNTING RECORDING PROCESS FOR FASON PRODUCTION PROCESSES: AN APPLICATION FOR APPAREL SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2869
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |