INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2021
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Hatice GÜZEL  
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN FEN ÖĞRENİMİNE YÖNELİK KAYGILARI, UZAKTAN EĞİTİME KATILIMLARI VE UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Sayı 78, Pp,3259-3271

STUDENTS' ANXIETY ABOUT SCIENCE LEARNING, THEIR PARTICIPATION IN DISTANCE EDUCATION AND THEIR OPINIONS ON DISTANCE EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2877
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Uğur BERDİBEK & Abdulvahap BAYDAŞ  
BELEDİYELERİN HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ, TRB-1 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
Sayı 78, Pp,3272-3283

MEASURING THE SERVICE QUALITY OF MUNICIPALITIES, AN APPLICATION IN TRB-1 REGION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2870
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa OF & İsmail KILIÇASLAN  
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA DİLLERİNİN İŞLETMELERE SAĞLADIĞI KATKILAR
Sayı 78, Pp,3284-3292

THE CONTRIBUTION OF COMPUTER PROGRAMMING LANGUAGES TO BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2841
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Başak ÖNER GÜNDÜZ  
PSİKANALİTİK EDEBİYAT KURAMI YOLUYLA BİR İNCELEME ÖRNEĞİ: ‘İNTİBAH’ VE ‘ANAHTAR’ ROMANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMASI
Sayı 78, Pp,3293-3298

A STUDY OF AN EXAMINATION THROUGH THE PSYCHANALITIC LITERATURE THEORY: A COMPARATIVE STUDY OF 'INTIBAH' AND 'KEY'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2878
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Barış DEMİR , Asiye YÜKSEL & Aykut TOSUN  
ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Sayı 78, Pp,3299-3303

EXAMINATION OF PRIVATE SECURITY AND PROTECTION STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2882
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Pauline Raissa ATANGANA ATANGANA  
CONSTRUCTIVE FEEDBACK FOR AN EFFECTIVE COMMUNICATIVE CLASS
Sayı 78, Pp,3304-3309

CONSTRUCTIVE FEEDBACK FOR AN EFFECTIVE COMMUNICATIVE CLASS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2874
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Erşan YILDIZ  
TURİZM SEKTÖRÜNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE SANAL GERÇEKLİK İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
Sayı 78, Pp,3310-3321

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES ON AUGMENTED REALITY AND VIRTUAL REALITY IN THE TOURISM SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2834
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Memiş KARAER & Şükrü GÜVEN  
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN HALKLA İLİŞKİLER AÇISINDAN SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI
Sayı 78, Pp,3322-3330

THE USE OF SOCIAL MEDIA FOR PUBLIC RELATIONS OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2864
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer GÜNGÖR  
KOZMETİKTE KULLANILAN BAZI HAMMADDELER VE ÇEVRESEL ETKİLERİ
Sayı 78, Pp,3331-3335

SOME RAW MATERIALS USED IN COSMETICS AND THEIR ENVIRONMENTAL EFFECTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2892
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Esin CEYLAN ŞAŞMAZ ; Şaban BAŞ & Emine ÖĞÜLDÜ  
GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE AHİLİK UYGULAMALARI VE ÖRGÜTSEL ERDEMLİLİK
Sayı 78, Pp,3336-3347

AKHISM PRACTICES AND ORGANIZATIONAL VIRTUE IN TODAY'S BUSINESSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2850
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Gülcan BAŞAR ; Erol Murat YILDIZ & Elif BAŞAR  
RESİM SANATINDA ANTİK YUNAN MİTOLOJİSİ VE DİONYSOS
Sayı 78, Pp,3348-3360

ANCIENT GREEK MYTHOLOGY AND DIONYSOS IN ART OF PAINTING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2902
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Akif ABDULLAH  
COVİD-19 DÖNEMİNDE RUSYA İŞGÜCÜ PİYASASINDA İSTİHDAMIN DURUMU
Sayı 78, Pp,3361-3368

EMPLOYMENT STATUS IN THE RUSSIA LABOR MARKET DURING THE COVID-19 PERIOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2881
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Elif ÇAKALLIOĞLU ; Mehmet AKTAŞ; Yunus GÜNGÖR; Erol DURAN & İsmail GEÇİCİ  
OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 78, Pp,3369-3390

INVESTIGATION OF FIRST AID KNOWLEDGE LEVELS OF SCHOOL BUS DRIVERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2838
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdurrahim TAYLAN  
HZ. ÖMER’İN NASLARA YAKLAŞIMI
Sayı 78, Pp,3391-3400

HZ. OMAR'S APPROACH TO THE TENETS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2895
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Veysel ERAT & Yahya DEMİRKANOĞLU  
KÜRESEL REKABET AÇISINDAN TÜRKİYE
Sayı 78, Pp,3401-3407

TURKEY IN TERMS OF GLOBAL COMPETITION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2896
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Çetin ÇİLDİR & Oğuz Emre BALKAR  
EVALUATING THE IMPACTS OF SOCIAL MEDIA USAGE ON MOTIVATED CONSUMER INNOVATIVENESS
Sayı 78, Pp,3408-3418

EVALUATING THE IMPACTS OF SOCIAL MEDIA USAGE ON MOTIVATED CONSUMER INNOVATIVENESS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2899
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ali ANTEPLİ & Memiş KARAER  
KİRALAMA İŞLEMLERİ VE TFRS 16 ‘NIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Sayı 78, Pp,3419-3428

LEASING TRANSACTIONS AND INNOVATIONS OF TFRS 16
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2898
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Zeynep KARAÇOR ;Bahadır YÖRÜK & Burcu GÜVENEK  
BÖLGESEL KALKINMADA KÜMELENMENİN ÖNEMİ: ÜÇ YILDIZ ANALİZİ İLE BİR UYGULAMA
Sayı 78, Pp,3429-3439

THE IMPORTANCE OF CLUSTERING IN REGIONAL DEVELOPMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2900
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Osman ARAYICI  
MEKANI VARLIK FELSEFESİ ÜZERİNDEN YENİDEN TANIMLAMAK
Sayı 78, Pp,3440-3444

REDEFINING THE SPACE THROUGH EXISTENTIAL PHILOSOPHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2917
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Serkan MERİÇ  
GASTRONOMİ TURİZMİNDE KARS MUTFAĞINDAN TURİSTİK BİR ÜRÜN: KAZ YEMEĞİ
Sayı 78, Pp,3445-3450

A TOURISTIC PRODUCT FROM KARS CUISINE IN GASTRONOMY TOURISM: GOOSE MEAL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2921
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Memiş Can YARDIMCI  
TURİZM GELİRLERİ VE DIŞ TİCARET ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: OECD ÜLKESİ ÖRNEĞİ
Sayı 78, Pp,3451-3455

EXAMINING THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM REVENUES AND FOREIGN TRADE: EXAMPLE OF OECD COUNTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2926
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Merve KAPLAN & İsa GEREKLİ  
ÇALIŞMA SERMAYESİ UNSURLARININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ VE KARAR VERME TEKNİKLERİ İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Sayı 78, Pp,3456-3462

EVALUATION OF THE EFFECT OF WORKING CAPITAL ELEMENTS ON BUSINESS PERFORMANCE AND THE RELATIONSHIP OF DECISION MAKING TECHNIQUES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2943
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |