INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Yrd.Doç.Dr. Ahmet İLHAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Berat AKINCI  
HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE OLASI HÜKÜMET SİSTEMİ DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ
Sayı 8, Pp,1-21

THE EFFECTS OF GOVERNMENT SYSTEMS AND THE GOVERNMENT SYSTEM CHANGES IN THE COUNCIL
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.32
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet AY ; Şevket Süreyya KODAZ & Mustafa KARTAL  
THE VALIDITY OF BALASSA SAMUELSON HYPOTHESIS: DYNAMIC PANEL DATA METHODS TOWARD OECD COUNTRIES
Sayı 8, Pp,22-31

THE VALIDITY OF BALASSA SAMUELSON HYPOTHESIS: DYNAMIC PANEL DATA METHODS TOWARD OECD COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.33
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süleyman ERTÜRK & Melek YARDIMCIOĞLU  
İŞLETME BİRLEŞMELERİ VE BİRLEŞME SONUCU ELDE EDİLEN ŞEREFİYENİN TFRS 3 ve TMS 38 KAPSAMINDA İNCELENMESİ
Sayı 8, Pp,32-45

INVESTIGATION ON WITHIN TFRS 3 AND TMS 38 OF OBTAINED GOODWILL AS A RESULT OF MERGER AND BUSINESS COMBINATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.34
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nikolin AGALLIJA & Sinan YAZICI  
ARNAVUTLUK’UN DEMOKRASİYE GEÇİŞ SÜRECİ VE AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA YAPILAN REFORMLAR HAKKINDA ARNAVUTLUK HALKININ DÜŞÜNCELERİ
Sayı 8, Pp,46-55

ALBANIA'S DEMOCRACY TRANSITION AND CONSIDERATION OF ALBANIA'S PEOPLE WAY OF THE EUROPEAN UNION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.35
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |