INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Sabiha SEVGİ  
BİR OYUN VE ÖĞRENME LABORATUVARI OLARAK ŞEHİR: YENİ BİR OYUN BİÇİMİ OLARAK KATILIMCI TASARIM
Sayı 80, Pp,158-168

CITY AS A PLAY AND LEARNING LAB: PARTICIPATORY DESIGN AS A NEW PLAY FORM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2945
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Süleyman SAÇAR ; Murat KARGI & Aslı ZİNDEREN  
TÜRKİYE'DEKİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MONTESSORI YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Sayı 80, Pp,169-179

EXAMINATION OF TURKISH PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ON THE MONTESSORI METHOD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2929
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan AKYURT  
PANDEMİ İLE DEĞİŞEN TURİST TERCİHLERİ SONUCU OTELLERİN YENİDEN YAPILANMA YÖNTEMLERİ: GİRESUN RAMADA BY WYNDHAM ÖRNEĞİ
Sayı 80, Pp,180-193

RECONSTRUCTION METHODS OF HOTELS AS A RESULT OF TOURIST PREFERENCES CHANGED BY THE PANDEMIC: THE EXAMPLE OF GİRESUN RAMADA BY WYNDHAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2946
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hamdusena TEL ; Fedli ZAMAN, Şemsettin PEHLİVANOĞULLARI, Mekin YERLİKAYA & Ergin YAKUT  
OKULLARDA KULLANILAN EĞİTİM ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN İNCELENMESİ
Sayı 80, Pp,194-201

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES USED IN SCHOOLS AND INVESTIGATION OF COMPUTER AIDED EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2880
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadriye SLOCUM ; Ayşe TURAN; Cemile Büşra ÖZSAĞIR; Esma GÜNDOĞAN & Işıl BİLİCAN  
DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY SKILLS TRAINING FOR SOCIAL ANXIETY DISORDER: A PILOT STUDY
Sayı 80, Pp,202-211

SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU’NDA DİYALEKTİK DAVRANIŞÇI TERAPİ BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMASI: PİLOT ÇALIŞMA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2925
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Rüştü UÇAN & Perihan AYDIN  
RAFİNERİLERDE GERÇEKLEŞEN KAZALARIN KAZA KÖK NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI: BP TEKSAS RAFİNERİSİ ÖRNEĞİ
Sayı 80, Pp,212-221

INVESTIGATION OF THE ROOT CAUSES OF ACCIDENTS IN REFINERY: CASE OF BP TEXAS REFINERY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2923
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kemal KUTLU ; Gökhan BAK; Yusuf NAZLI; Esen BİLGİLİ & İsmail GÜNDÜZ  
POSTMODERNİZM VE İNSAN KAYNAKLARI
Sayı 80, Pp,222-235

POSTMODERNISM AND HUMAN RESOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2993
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |