INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç. Dr. Ayten MEHDİYEVA
Editor
Öğr. Gör. Muzaffer Şükrü FETTAHLIOĞLU
Ankara  2022
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Zeynep ARSLAN  
YOLCULUK ÇARTERİ SÖZLEŞMESİNDE GÖNDERİLENİN NAVLUN ÜCRETİNDEN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI
Sayı 84, Pp,1148-1160

CONDITIONS OF THE LIABILITY OF THE CONSIGNEE FOR FREIGHT CHARGE IN VOYAGE CHARTER CONTRACT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3091
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

İbrahim Veli SÖZER & Bilal DEMİR  
DÜZYAZILARI ÜZERİNDEN İLHAN BERK’İN POETİKASINI KURMA DENEMESİ
Sayı 84, Pp,1161-1167

ESTABLISHING İLHAN BERK'S POETICS IN THE CONTEXT OF HİS ESSAYS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3132
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hande ULUKAPI YILMAZ & Abdullah YILMAZ  
KRİZLER BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL REZİLYANS VE ÖRGÜTSEL USTALIK
Sayı 84, Pp,1168-1175

ORGANIZATIONAL RESILIENCE AND ORGANIZATIONAL AMBIDEXTERITY IN THE CONTEXT OF CRISES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3136
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Abdullah ERDOĞAN  
ATATÜRK’ÜN MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI
Sayı 84, Pp,1176-1187

ATATÜRK'S APPROACH OF NATIONALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3113
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hasan KILIÇ , Fatma UÇAR SOLAK, Nurdan KAYA & Nesrin KINDIR  
ÖĞRETMENLERİN OTOMOBİL SEÇİMLERİNİN OYUN TEORİSİ İLE ANALİZİ
Sayı 84, Pp,1188-1195

ANALYSIS OF TEACHERS CHOICES OF CARS WITH GAME THEORY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3107
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Betim TRUÇİ  
MEHMET AKİF ERSOY’DA AHLÂKÎ BİR DEĞER OLARAK SABIR
Sayı 84, Pp,1196-1207

PATIENCE AS A MORAL VALUE AT MEHMET AKİF ERSOY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3115
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Alper TEKE , Cemile KÜTÜK, Selami PEKTAŞ & Yusuf EKMEN  
BİR SOSYAL DIŞLANMA RİSKİ ARAŞTIRMASI: YAŞLILIK
Sayı 84, Pp,1208-1214

AN RISK RESEARCH OF SOCIAL EXCLUSION: OLD AGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3119
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Dorukan BOYACI  
SAVAŞLARIN AYRILMAZ PARÇASI: MUTFAK CEPHESİ VE GIDA PROPAGANDASI
Sayı 84, Pp,1215-1223

INDEPENDENT PART OF WARS: THE CUISINE FRONT AND FOOD PROPAGANDA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3071
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hande ULUKAPI YILMAZ  
GÜNÜMÜZDEN ÖRNEKLERLE SOSYAL GİRİŞİMLER
Sayı 84, Pp,1224-1229

SOCIAL ENTERPRISES WITH EXAMPLES FROM TODAY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3141
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Mert BAŞBAYRAK  
BİLSEM TÜRKÇE ETKİNLİK KİTABINDAKİ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BİLSEM’DEKİ ÖĞRENCİLERİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARIYLA UYUMU
Sayı 84, Pp,1230-1238

COMPATIBILITY OF MULTI-INTELLIGENCE FIELD IN BİLSEM TURKISH ACTIVITY BOOK WITH MULTI-INTELLIGENCE FIELD OF STUDENTS IN BİLSEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3103
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Kadir SAİN & Şakir BERBER  
NÜFUSUN YÜKSEKÖĞRENİM DURUMU İLE KÜRESEL REKABET ARASINDAKİ İLİŞKİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZİ
Sayı 84, Pp,1239-1249

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE POPULATION'S HIGHER EDUCATION STATUS AND GLOBAL COMPETITION: AN ANALYSIS ON OECD COUNTRIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3112
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Berke ÜNLÜ & Eyyüp Yaşar KÜRÜM  
THE EFFECT OF SUSTAINED SILENT READING ON IMPROVING THE LEARNERS’ READING, GRAMMAR, AND VOCABULARY ACHIEVEMENT IN ELT
Sayı 84, Pp,1250-1255

THE EFFECT OF SUSTAINED SILENT READING ON IMPROVING THE LEARNERS’ READING, GRAMMAR, AND VOCABULARY ACHIEVEMENT IN ELT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3131
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Şenol YAVUZ , H. Elçin ÖZBEK & Demet TATAR  
EXAMINATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERCEPTION LEVELS OF EMPLOYEES IN THE HEALTH SECTOR
Sayı 84, Pp,1256-1265

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3148
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ensar YILMAZ  
1990’LI YILLARDATÜRKİYE’NİN DEMOGRAFİK YAPISINDA ÖNE ÇIKAN BAZI ÖZELLİKLER
Sayı 84, Pp,1266-1271

SOME CHARACTERISTICS COMING TO THE FORE IN THE DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF TURKEY IN THE 1990s
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3114
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |