INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Number


Number
Doç.Dr. Mahmut YARDIMCIOĞLU
Editor
Yrd.Doç.Dr. Ahmet İLHAN
Kahramanmaraş/Türkiye  2017
Generic File  | Cover  | Table of contents  | Editorial

Mesut BİLGİNER ; Alican AFŞAR & Zahide AKDOĞAN  
TEKNOKENTLERİN ve AR-GE FİRMALARININ 4691 SAYILI TGB KANUNU, VUK ve TTK AÇISINDAN DENETİMİ
Sayı 9, Pp,56-68

TGB LAW NO 4691 of TEKNOCITIES and AR-GE COMPANIES, VUK and TTK INVESTIGATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.37
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan YILDIRIM  
EFFECTS OF DOW JONES AND USD ON BIST100 INDEX AND OBSERVATION OF THE RELATIONSHIP AMONG THEM
Sayı 9, Pp,69-76

EFFECTS OF DOW JONES AND USD ON BIST100 INDEX AND OBSERVATION OF THE RELATIONSHIP AMONG THEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.39
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Nikolin AGALLIJA & Sinan YAZICI  
TERSİNE GÖÇ EĞİLİMİ ESENYURT ÇINAR MAHALLESİ ÖRNEĞİ
Sayı 9, Pp,77-85

REMIGRATION TRENDS ESENYURT CINAR QUARTER SAMPLE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.36
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Bengü HIRLAK ; Mustafa TAŞLIYAN; Enise FİDAN & Bilge GÜLER  
FAKÜLTE YAŞAMININ NİTELİĞİ, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
Sayı 9, Pp,86-104

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE QUALITY OF FACULTY LIFE, ACADEMIC SELF-EFFICACY AND SATISFACTION WITH LIFE: A FIELD RESEARCH ON STUDENTS OF FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.38
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Ahmet ŞERBETÇİ & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ VE BRICS, MIST, KIRILGAN BEŞLİ ÜLKE GRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Sayı 9, Pp,105-122

THE EVALUATION OF RISING MARKET ECONOMICS, BRICS, MIST, FRAGILE FIVE COUNTRY GROUPS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.48
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |

Fatih Mehmet CEYHAN & Mahmut YARDIMCIOĞLU  
YEREL İŞLETMELERİN ULUSLARARASI PAZARLARA GİRİŞİ VE ÇOKULUSLU BİR İŞLETMEYE DÖNÜŞMESİ
Sayı 9, Pp,123-131

LOCAL ENTERPRISES TO ENTER INTO INTERNATIONAL MARKETS AND RETURN TO A MULTIPLE OPERATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.47
Summary | Abstract | Full Text (PDF) |